WARSZTATY KOSMETYKI NATURALNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

WARSZTATY KOSMETYKI NATURALNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sławkach zorganizowałyśmy warsztaty kosmetyki naturalnej dla dzieci i dorosłych. Głównym zamierzeniem warsztatów było szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz nauka jak w prosty sposób z ogólnodostępnych...